Britta Wallgren

Capio S:t Göranin sairaalaan toimitusjohtaja

"Tätä on lean on hyvä johdanto lean-ajatteluun ja hyvä apukeino, kun koko organisaatioon pyritään saamaan yhteinen näkemys ja kieli. Ylin johto luki kirjan ja piti workshopin toisen kirjoittajista kanssa. Sen jälkeen päätimme ostaa kirjan jokaiselle esimiehelle. Nyt kaikilla on hyvä käsitys kahdesta pääperiaatteestamme: "virtaustehokkuudesta" ja "laadun varmistamisesta joka vaiheessa"."

Birgir Jakobsson

Chief Executive Officer, Karolinska University Hospital

"Paras kirja, mitä olen lukenut leanista. Se on hyvin kirjoitettu, helppolukuinen ja opettavainen. Jokaisen terveydenhuollon parantamisesta kiinnostuneen pitää lukea tämä kirja. Karoliininen yliopistosairaala on käyttänyt kirjaa 600 esimiehen koulutuksessa."

Dan Eliasson

Ruotsin vakuutuslaitoksen pääjohtaja

"Ruotsin vakuutuslaitos, jonka vastuulla on lähes puolet Ruotsin vuotuisesta budjetista, alkaa vähitellen toteuttaa leania toiminnassaan. Osa organisaatiosta on prosessin alkuvaiheissa ja osa jo paljon pidemmällä. Tätä on lean on niille kaikille tärkeä opas leanin ymmärtämiseen. Niinpä kirja vaikuttaa suuresti yhteen Ruotsin hyvinvointijärjestelmän tärkeimmistä tahoista."

Anders Leckne

Kronobergin tutkintavankilan johtaja

"Kirja esittelee ilmiötä, joka on vallitseva Ruotsin nykyisessä oikeusjärjestelmässä. Kukin alue on sinänsä tehokas, mutta koska ne toimivat itsenäisesti ilman koordinointi, kokonaisjärjestelmä on tehoton. Virtaustehokkuuteen keskittyminen veisi oikeusprosessia inhimillisempään suuntaan ja nopeuttaisi asioiden käsittelyä. Samalla valtion kustannukset vähenisivät."

Dr Matthias Holweg

Director, Centre for Process Excellence and Innovation Judge Business School, University of Cambridge

"Käytämme usein leanin opettelussa apunamme tuttuakin tutumpia menestystarinoita. Tosiasiassa lean kuitenkin kehittyy jatkuvasti jokaisen uuden soveltamistilanteen mukaan, joten jonkun toisen reseptin kopiointi johtaa harvoin pysyvään leanin toteuttamiseen. Niklas Modig ja Pär Åhlström etenevät Tätä on lean -kirjassaan "pöhinää" pidemmälle näyttämällä konkreettisesti, mitkä perusmekanismit lean-työssä vaikuttavat. Tämä oivaltava kirja on suureksi avuksi sekä palvelu- että teollisuusyrityksille leanin määrittelyssä ja niiden oman lean-matkan taittamisessa."

Christian Levin

Myynti- ja palvelujohtaja, Scania

"On valtava haaste muodostaa yhteinen näkemys leanista globaalissa organisaatiossa, jolla on toimintaa 1 600 toimipisteessä. Kirja auttaa meitä jatkuvassa pyrkimyksessämme parantaa asiakkaalle toimitettavaa arvoa."

Hanna Brandt González

Kansliapäällikkö, Unionen-ammattiliitto (Ruotsin suurin)

"Tätä on lean antaa helposti ymmärrettävän, jäsennellyn ja inspiroivan kuvauksen leanista. Tärkeintä antia on ehkä koko organisaation yhteisen kehittämistyön arvo ja vaikutus samoin kuin työntekijöille ja johtajille yhteinen jäsennelty työskentelytapa. Mahdollisia hyötyjä on valtavasti — työntekijöille, yritykselle ja organisaatiolle ja etenkin asiakkaalle!"

Hans Karlsson

Värmlannin maakuntajohtaja

"Helposti lähestyttävä kirja, joka antaa uteliaalle hyvän kuvan leanista, tekee asiasta jotain jo tietävälle selkoa eri käsitteistä ja antaa ajattelemisen aihetta sille, joka jo kuvittelee olevansa 'lean'. Mainiota luettavaa, jota suosittelen lämpimästi kollegoille, esimiehille, hallitusten jäsenille, poliittisesti valituille virkamiehille ja kaikille, jotka haluavat tuottaa tekemisissään enemmän arvoa."

Hans Narfström

Senior Vice President, Corporate IT, Scania

"Kirjoittajat ovat luoneet yksinkertaisen ja loogisen rakenteen leanin ymmärtämiseen. Kirja on auttanut organisaatiotamme keskittymään oikeisiin kysymyksiin."

Johan Wibergh

Verkko-operaattorit-liiketoimintayksikön johtaja, Ericsson

"Käytämme Tätä on lean-kirjaa Ericssonilla ahkerasti. Suosittelen sitä kaikille, joka haluaa tutustua pikaisesti leaniin ja sen hyötyihin."

John Lagerling

Senior Director, Android Global Partnerships, Google

"Tätä on lean on mitä sopivinta luettavaa kaikkien alojen johtajille. Lean tarkoittaa paljolti keskittymistä asiakkaaseen. En ole nähnyt kirjaa, jossa opetettaisiin leanin konseptia ja soveltamista paremmin kuin tässä!"

Lars Wrebo

Tuotantojohtaja, Volvo Car Corporation

"Olen lukenut 25-vuotisen autoteollisuusurani aikana monia kirjoja, joissa yritetään selittää leanin todellista olemusta. Tämä on niistä selvästi parhain. Sen tapa kuvata leania avaa monen sellaisen ihmisen silmät, joka ei ole sisäistänyt tämän monimutkaisen asian mahdollisuuksia. Kirja on pakollista luettavaa jokaiselle, jonka työhön liittyy arvoketjun hallintaa."

Magdalena Forsberg

Mikael Schiller

Hallituksen puheenjohtaja, ACNE Studios

"Tätä on lean kiteyttää osuvasti, miten hyvin johdetut yritykset luovat virtauksen koko arvoketjuun ja kehittävät kyvyn oppia, mikä tekee lopullisista kuluttajista todella tyytyväisiä. Voin suositella tätä kirjaa lämpimästi."

Per Hallberg

Scanian tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

"Sovellamme kirjan ajattelua esimerkiksi IT-toiminnoissamme ja tuotekehityksessä. Yhteinen kieli ja yhteiset menetelmät helpottavat funktioiden välistä vuorovaikutusta, joka on virtauskeskeisessä yrityksessä välttämätöntä. Kirjoittajat ovat onnistuneet laatimaan monimutkaisesta asiasta ymmärrettävän ja loogisen esityksen."

Peter “Foppa” Forsberg

Jääkiekkolegenda, sijoittaja

"Tätä on lean kuvaa, miten organisaatiot voivat kehittää toimintansa huipputasolle. On samantekevää, onko kyse organisaatiosta vai huippu-urheilijasta: menestyksen avaimet ovat yleispäteviä. Maailmanluokan tuloksiin yltämiseen tarvitaan aina oikeaa asennetta!"

Petter Stordalen

sijoittaja, hotellipohatta, kiinteistökehittäjä ja ympäristönsuojelija

"Maailma on vakavassa kriisissä. Meidän on löydettävä uusia tapoja hallita resursseja ja vähentää niukkuuden riskejä. Tätä on lean osoittaa, että nykyinen käsitys 'todellisesta tehokkuudesta' on väärä ja että meidän on uudistettava näkemyksemme operatiivisesta erinomaisuudesta."

Professor Bob Emiliani

Professor Keith Goffin

Cranfield School of Management

"Tämä leania johtamista käsittelevä kirja on pakollista luettavaa johtajille ja työntekijöille niin teollisuus- kuin palveluorganisaatioissakin. Modig ja Åhlström ovat tehneet erinomaista työtä. He ovat valinneet laajasta leania käsittelevästä kirjallisuudesta tärkeimmät konseptit ja antavat niistä kaikista selvääkin selvemmät selitykset. Johtamiskirjoissa on liian usein mielenkiintoista mutta epäoleellista tietoa. Tässä kirjassa ei sitä vastoin tuhlata virkettäkään. Jos pyrkimyksenäsi on tehostaa liiketoimintaprosesseja, varmista, että jokainen organisaatiossasi lukee tämän kirjan. Se antaa ensinnäkin työntekijöille tietoa lean-käsitteistä ja toiseksi se innostaa heitä soveltamaan konsepteja nopeasti."

Professor Nigel Slack

Emeritus Professor, Warwick Business School

"Tätä on lean on kerta kaikkiaan fantastinen. Todella luettava, kiinnostava, tärkeä ja viisas. Rakastan kirjan tarinoita – ne tekevät kirjan eläväksi.

Professor Paul Coughlan

Trinity College Dublin

"Tätä on lean on paljon muuta kuin nasevasti nimetty kirja leanista. Se on lean tutkimus erittäin tärkeästä toimintastrategiasta organisaatioille, jotka pyrkivät tuottamaan arvon vastaanottamista haluaville lisää arvoa. Se esittelee arvot, periaatteet, menetelmät ja työkalut, jotka korostavat parannuspakon dynaamista luonnetta. Kirjassa otetaan hienosti huomioon lukijan tarve ymmärtää, joten siinä tehdään selkoa resurssitehokkuudesta ytimekkäämmin kuin muissa vastaavissa kirjoissa, ja myös virtaustehokkuus esitellään ytimekkäästi. Modig ja Åhlström kunnioittavat lukijaa ja ottavat hänet mukaan tiimin jäseneksi. He kertovat tarinoita, käyttävät vertauksia ja hahmottelevat skenaarioita havainnollistaakseen tärkeimpiä konsepteja ja kyseenalaistaakseen harhaluuloja. He kunnioittavat suuresti Toyotan käyttämän Toyota Production Systemin historiaa ja osoittavat leanin toimintastrategian toteuttamisen arvon. Lopussa he antavat lukijalle selvän neuvon kalastamisen (parannuksiin suhtautumisen) tärkeydestä. He jättävät kuitenkin lukijalle riittävästi pureskeltavaa, jotta hän voi keksiä oman tapansa opetella kalastamaan."

Professor Takahiro Fujimoto

Professor Terry Hill

Emeritus Fellow, University of Oxford

Pidin Tätä on lean -kirjaa hyvin nautittavana. Alku oli iskevä, esimerkkejä ja havainnollistuksia oli pitkin matkaa, kirjoitustyyli on hvyä ja konseptit esiteltiin perinpohjaisesti. Kirja on mitä kannatettavin täydennys kentällemme."

Professor Zoe Radnor

Cardiff Business School

"Tätä on lean on kuin hyvä romaani... Se tempaa mukaansa jo ensimmäisessä luvussa (syöpäesimerkit), saa lukijan kiinnostumaan hahmoista (virtaustehokkuuden mainiosta käsitteestä), paljastaa juonen ja yksityiskohdat (lait ja teoriat) vähä vähältä, korostaa sitten suhteiden merkitystä (leanin organisaation luominen ja kehittäminen) ja saa lukijan tuntemaan, että kaikki elävät onnellisina elämänsä loppuun asti (leanin syleilyssä). Kirjan esimerkit ja selitykset ovat ensiluokkaisia, ja koska olen itse tutkinut ja soveltanut leania julkisten palvelujen alalla, voin todeta, että kirjan tapa keskittyä konsepteihin merkitsee saumatonta ja pätevää rajojen ylittämistä. Kaikkien aloittelijoista asiantuntijoihin tulee lukea tämä kirja. Niin kuin jokaisesta hyvästä kirjasta tai romaanista, tästäkin oppii jotain uutta joka lukukerralla!"

Ulf Näsström

Elektronisten puolustusjärjestelmien liiketoiminta-alueen johtaja, Saab AB

"Kirja on uskomattoman inspiroiva ja sopii sekä aloittelijoille että niille, jotka mielestään jo tietävät, mitä lean on. Johtotiimini ja minä innostuimme kirjasta niin paljon, että päätin tilata sen organisaationi kaikille 1 100 työntekijälle inspiraatioksi ja tueksi strategiallemme tulla leaniksi organisaatioksi. Tätä on lean on antanut koko organisaatiolle yhteisen lean-kielen, jota tarvitaan välttämättä, jotta lean saadaan toimimaan isossa organisaatiossa. Kirja on helppolukuinen, pedagogisesti jäsennelty ja vakuuttava. Voin suositella tätä kirjaa lämpimästi."

Teemu Laakso

Manager, Lean Realization Capacent Oy

”Kirja ei tuputa lean-työkaluja, vaan ymmärrystä, miksi virtaustehokkuus on tavoittelemisen arvoista. Toimialasta riippumatta lukija vastaanottaa arvoa kirjoittajalta koko kirjan lukemisen ajan. Suosittelen kirjaa lämpimästi ja uskon sen herättävän paljon ajatuksia ja toimintaa lukijassa.”

Anne Berner

Hallituksen puheenjohtaja Oy Vallila Interior Ab

“Kirja on selkeä, helposti ymmärrettävissä ja looginen. Kirja antoi myös itselleni paljon ajateltavaa oman yrityksemme näkökulmasta, ja tulen viemään kirjan sisältöä meillä eteenpäin!”

Esa Virta

Development Manager Ruukki Metals Oy

“Tämä on ehdottomasti suositeltava, kaikille sopiva kirja riippumatta siitä, työskenteleekö teollisuudessa vai palvelusektorilla. Parantamalla virtaustehokkuutta voidaan läpimenoaikaa lyhentää ja samalla pienentää kustannuksia – nykyisessä taloustilanteessa tälle on kysyntää.”

Matias Komulainen

Head of Management & Leadership Development, Finnair

“Tätä on lean on kirja, jonka lukee helposti. Sitä kuljettaa tärkeilemätön selkeys, jollaista löytyy vain hyvin ajatellusta tekstistä. Käsissä on harvinainen businesskirja, jonka sisältö kantaa verrattomasti sen sivumäärää kauemmas.”

Tuomas Syrjänen

CEO, Futurice

“Kirja esittää asiat ilahduttavan konkreettisesti ja tiiviisti. Modig ja Åhlström lähestyvät leania flown eli virtauksen kautta mikä on mielestäni täysin oikea lähestyminen. Suosittelen kirjaa lämpimästi erinomaisena johdantona lean-maailmaan.”

Kaj-Gustaf Bergh

Hallituksen puheenjohtaja, Fiskars

“Tämä kirja kuvaa hyvin kuinka jatkuvilla parannuksilla jokaisessa arjen teossakin päästään yhä lähemmäksi aitoa asiakaskeskeisyyttä ja askel askeleelta lähemmäksi tavoitteita.”

Tapani Suominen

Operational Excellence Manager, Metso Automation

"-- Kirja kertoo havainnollisesti, mitä lean ei ole ja varoittaa klassisista sudenkuopista, kuten työkalulähtöisyydestä ja leanin eri abstraktiotasojen sekoittamisesta. -- Suosittelen lukemistoon lean-ajattelun kehittämisen alkutaipaleelle."

Satu Huber

Toimitusjohtaja, Eläke-Tapiola

"Kirja esittelee leania vaivattomasti ja ymmärrettävästi, ja esimerkit koskettavat meistä jokaista. Oli sekä antoisaa että hauskaa lukea näin havainnollinen johtamiskirja juuri kun oma yhtiömme on keskellä sulautumisprosessia." Kirjoittajat